Välkommen till

Logotyp, I&T Olsson AB

I&T Olsson AB - Geokonsult med 30 års erfarenhet av anläggningsverksamhet med specialinriktning mot grundvatten och berganläggningar. Den här hemsidan finns för att ge dig en idé om vad vi sysslar med. Några exempel på aktuella projekt är entreprenadbesiktningar för olika tunnelprojekt i Stockholm, utredningar för bränslelager i berg, Due Diligence och sakkunnighetsuppdrag.

Utvecklingen är att uppdrag med entreprenadbesiktningar blir allt fler och projekten blir allt större.

Senaste Nytt

Ett antal projekt har avslutats och andra har tillkommit. Pågående arbeten utgörs av entreprenadbesiktningar för Trafikverkets projekt Norra Länken och Citybanan samt SL:s Norsborgsdepån. Ett tillkommande arbete är huvudbesiktningsman för Förbifart Stockholms anläggnings- och tunnelentreprenader.

Älvsjöbågen, en del av Citybanan i Stockholm.