Länkar

På den här sidan visas länkar som vi har haft stor användning för, både för verksamheten inom företaget och privat.

Länk

Beskrivning

MailWasher

För att döda SPAM innan de kommer in i din dator (Sitter man inte bakom en kraftfull företagsbrandvägg, utan med en direkt ADSL-uppkoppling, tenderar mängden av Spam att drastiskt öka. Jag har använt Mailwasher under ett antal år för att ta bort denna typ av e-post redan ute hos leverantören på hans mailserver) REKOMENDERAS

SKB

Svensk Kärnbränslehantering AB (Info om pågående verksamhet inom bl.a. slutförvaringsprojektet)

Trafikverket

Aktuella byggprojekt på Trafikverket.

Kartor, Stockholm

Stockholms Stadsbyggnadskontor KartagoWeb (Kartor över Stockholmsområdet - Gatu-, geologi, grundvatten mm)